Produkty, jejichž vývoj a výroba byla již ukončena

 

Přepočet objemu plynu za provozních podmínek na objem za základních podmínek

Propojení GSM/GPRS s miniELCOR zajistí jednoduché a spolehlivé řešení pro dálkový přenos a odečty dat

Bateriově napájený GSM/GPRS komunikátor pro vzdálený přenos dat přepočítávačů množství plynu, také do prostření s nebezpečím výbuchu.

GSM/GPRS komunikátor pro vzdálený a častý přenos dat přepočítávačů množství plynu, s možností instalace do prostření s nebezpečím výbuchu v Zóně 2

GSM/GPRS komunikátor pro vzdálený a častý přenos dat přepočítávačů množství plynu.

Bateriový elektronický záznamník dat určený pro měření teploty a tlaku plynu s možností externího napájení

Bateriový elektronický záznamník dat s integrovaným GSM/GPRS modemem pro zajištění telemetrického sběru dat

Bateriový záznamník dat s integrovaným GSM/GPRS modemem pro zajištění telemetrického sběru dat

Měření teploty a tlaku plynu a následný záznam časových průběhů těchto fyzikálních veličin

Bateriový přepočítávač množství plynu s možností připojení externího síťového napájení

Snímač doplňuje plynoměr RPT3 o nízkofrekvenční bezpotenciálový výstup impulsů využívaný pro přepočítávače množství plynu

Bateriový přepočítávač množství plynu s možností externího napájení

Bateriový přepočítávač množství plynu s integrovaným GSM/GPRS modemem a s možností externího napájení. Tato kompaktní verze přepočítávače se nabízí jako ideální řešení pro zajištění telemetrického sběru dat a fakturace

Bateriový přepočítávač množství plynu s integrovaným GSM/GPRS modemem a s možností externího napájení

Elektronický záznamník dat pro měření a záznam časových průběhů fyzikálních veličin

Používá se u  bezpečnostních rychlouzávěrů k signalizaci přerušení dodávky pracovního media způsobeného uzavřením rychlouzávěru

Bateriový elektronický korektor, přepočítávající množství plynu proteklé plynoměrem na vztažné podmínky tlaku a teploty

Jiskrově bezpečný síťový napájecí zdroj JBZ-01 v provedení montáže na lištu DIN 35mm. Slouží pro externí napájení přepočítávače množství plynu ELCOR-94

Je určena pro přenos dat mezi osobním počítačem a přepočítávačem objemu plynu ELCOR-94, µ-ELCOR nebo záznamníkem dat DATCOM

Převodník digitálního signálu na proudový výstup 4-20 mA

Ke komunikaci osobního počítače typu PC nebo modemu se záznamníky dat DATCOM a s přepočítávači množství plynu typu ELCOR-94 (S1) a µ-ELCOR (S1 a S2)

Jiskrově bezpečný síťový napájecí zdroj slouží pro externí napájení přepočítávače množství plynu miniELCOR a GSM/GPRS komunikátoru AMR1

Jiskrově bezpečný síťový napájecí zdroj slouží jako externí napájení přepočítávačů midiELCOR či maxiELCOR

Monitorování technologických procesů, předávání zaznamenaných dat nadřízenému systému, hlídání limitních hodnot, předávání alarmních hlášení voláním na nadřízený systém a k regulaci pomalých procesů (max. 0,5Hz). Je konstruován také pro měření signálů přicházejících z prostředí s nebezpečím výbuchu, přičemž některé jeho moduly mohou být v tomto prostředí umístěny přímo