Produkty, jejichž vývoj a výroba byla již ukončena

Převodník digitálního signálu na proudový výstup 4-20 mA

Bateriový přepočítávač množství plynu s možností externího napájení

Bateriový přepočítávač množství plynu s integrovaným GSM/GPRS modemem a s možností externího napájení. Tato kompaktní verze přepočítávače se nabízí jako ideální řešení pro zajištění telemetrického sběru dat a fakturace

Bateriový přepočítávač množství plynu s integrovaným GSM/GPRS modemem a s možností externího napájení

Bateriový elektronický záznamník dat určený pro měření teploty a tlaku plynu s možností externího napájení

Bateriový elektronický záznamník dat s integrovaným GSM/GPRS modemem pro zajištění telemetrického sběru dat

Bateriový záznamník dat s integrovaným GSM/GPRS modemem pro zajištění telemetrického sběru dat

 

Přepočet objemu plynu za provozních podmínek na objem za základních podmínek

Bateriový přepočítávač množství plynu s možností připojení externího síťového napájení

Bateriový elektronický korektor, přepočítávající množství plynu proteklé plynoměrem na vztažné podmínky tlaku a teploty

Elektronický záznamník dat pro měření a záznam časových průběhů fyzikálních veličin

Komunikační modul DATCOM-K3 zajišťuje jiskrově bezpečné napájení a tvoří komunikační rozhraní mezi jiskrově bezpečnými obvody a ostatními obvody umístěnými mimo prostředí s nebezpečím výbuchu.

Měření teploty a tlaku plynu a následný záznam časových průběhů těchto fyzikálních veličin

Propojení GSM/GPRS s miniELCOR zajistí jednoduché a spolehlivé řešení pro dálkový přenos a odečty dat

Bateriově napájený GSM/GPRS komunikátor pro vzdálený přenos dat přepočítávačů množství plynu, také do prostření s nebezpečím výbuchu.

GSM/GPRS komunikátor pro vzdálený a častý přenos dat přepočítávačů množství plynu, s možností instalace do prostření s nebezpečím výbuchu v Zóně 2

GSM/GPRS komunikátor pro vzdálený a častý přenos dat přepočítávačů množství plynu.

Pro přepočítávače a záznamníky firmy ELGAS s.r.o. Slouží jako převodník sériového rozhraní RS232/RS485 a jako převodník komunikačních rychlostí a protokolů.

Modul budičů komunikace COM je určen pro transformaci komunikačních signálů systémové sběrnice z úrovně TTL na RS-485 a naopak

Modul analogových výstupů AO-2 je osazen dvěma proudovými výstupy 4-20 mA. Oba výstupy jsou galvanicky odděleny od systémové sběrnice a od sebe navzájem. Pro napájení výstupů je v modulu osazen měnič, rovněž galvanicky oddělený od výstupů a od systémové sběrnice

Ve standardní variantě AI-7 modul slouží k měření unifikovaných analogových signálů (napětí, proudu a odporu), především z převodníků jiných výrobců

CPU provádí sběr naměřených dat z ostatních modulů a digitálních převodníků a jejich archivaci. Komunikuje s nadřazeným systémem přes sériová rozhraní RS-232 (9-ti pólový konektor na čelním panelu) nebo RS-485 (svorkovnice na čelním panelu modulu), při komunikaci přes modul DISP využívá optické rozhraní...

UPS slouží k zálohování napájecího napětí pro moduly systému a  pro komunikační zařízení (modem,…). Pro napájení jiných zařízení (např. externích čidel) je zálohované napájení vyvedeno také na svorku modulu

Osazován pouze na základě požadavku zajištění nevýbušnosti, konkrétně typem ochrany „Jiskrová bezpečnost“ (EEx ia).