Modul dodáván ve dvou provedeních

  • DATCOM-K3 určen pro systémy, jejichž napájení je odvozeno od síťového napětí (Um=250 V)
  • DATCOM-K3/A určen pro systémy napájené pouze z akumulátoru (nižší vlastní spotřeba)

Základní vlastnosti

  • 4 jiskrově bezpečné digitální vstupy DI1 - DI4
  • 4 digitální výstupy DO1 - DO4
  • Jiskrově bezpečný zdroj pro přepočítávač
  • Jiskrově bezpečný port P0 s rozhraním RS485 pro připojení přepočítávače
  • Port P2 s rozhraním RS232/RS485 (volitelně) vhodný pro připojení komunikačního zařízení umístěného mimo prostředí s nebezpečím výbuchu (PC, modem atd.)

Fotogalerie