• Společnost ELGAS, s.r.o. si díky svému pokročilému vývoji vybudovala dobré jméno ve světě a je vnímána za nositele inovací v oboru měřící techniky v plynárenství. Vývoj produktů je koncipován tak, aby splňoval světové standardy a následoval rychle se vyvíjející technologické trendy. Zaměstnanci výzkumného a vývojového oddělení mají pro svoje potřeby plně vybavené zázemí, kde můžou své nápady realizovat. Nově vyvinuté poznatky se testují ve vlastní certifikované metrologické laboratoři, která zajišťuje ověřování přepočítávačů množství plynu a plynoměrů.

    Oddělení výzkumu a vývoje za dobu necelých dvou desetiletí uvedlo na trh celou řadu celosvětově uznávaných zařízení. Sekce výzkumu a vývoje čítá hardwarové, softwarové, firmwarové, konstrukční, testovací a oddělení technické přípravy výroby. Vývojové pracoviště je vybaveno moderními technologiemi, jehož důležitou částí je zkušebna na elektromagnetickou kompatibilitu pro ověření vlastností nových zařízení, klimatické komory pro testování vlivu prostředí na samotné zařízení či zkušební a vývojová linka na plynoměry.

    Nosnou vývojovou řadu tvoří přepočítávače množství plynu, zařízení vyvinutá pro jednoduchá i složitá telemetrická obchodní měření. Další významnější řadou jsou záznamníky dat, zařízení určená pro měření teploty a tlaku, dále telemetrická a komunikační zařízení a digitální převodníky tlaku a teploty. Vývoj a výroba přepočítávačů a dalších měřících zařízení splňuje přísné normy na kvalitu a přesnost, normy systému managementu kvality ISO 9001, systému environmentálního managementu ISO 14001 a jakosti ATEX.

    Společnost ELGAS, s.r.o. ve svém vývoji pružně reaguje na technologický vývoj na trhu. Cílem společnosti je vyvinutí a uvedení na trh takových zařízení, která umějí moderně komunikovat, jsou modulární, a i přes svoji neustále se zvyšující kvalitu, přesnost a životnost jsou na trhu cenově konkurenceschopné. Celý vývojový proces společnosti směřuje k postupné implementaci Evropské koncepce chytrého měření do svých produktů.