Nejnovější 4. generace přepočítávačů ELGAS od modelů ELCOR ELCORplus.

Měření teploty a tlaku plynu a následný záznam časových průběhů těchto fyzikálních veličin.

Radiální turbínové plynoměry,
axiální turbínové plynoměry,
rotační plynoměry.

Ucelený sortiment snímačů a převodníků používaných hlavně v prostorách s nebezpečím výbuchu.

K našim produktům nabízíme nepřeberné množství příslušenství.

Produkty, jejichž vývoj a výroba byla již ukončena

Přehled produktů ELGAS