• Výroba přesných měřících zařízení splňuje tyto normy:

  • Systém managementu jakosti ISO 9001
  • Systém environmentálního managementu ISO 14001
  • Oznámení o zabezpečování jakosti ATEX

  Vyrobená zařízení projdou parametrizací a těmito kontrolami:

  • parametrizace přístroje, teplotní a tlaková kalibrace
  • ÚŘJ (technická kontrola)
  • Metrologie
  • ÚŘJ (EU posouzení shody)

  Pro dosažení co největší kvality a přesnosti vyráběných zařízení, je výrobní linka vybavena nejnovějšími technologiemi a moderními testovacími zařízeními, které jsou propojeny s informačním systémem. Vlastní vývojový a výrobní proces umožňuje společnosti držet plnou kontrolu nad kvalitou svých procesů a výstupů. Společnost dlouhodobě usiluje o modernizaci procesů směřujících k automatizaci a robotizaci výroby pro dosažení maximální efektivity výrobních procesů. Cílem společnosti je uvést na trh taková zařízení, která spadají do Evropské koncepce chytrého měření a chytrých sítí a umí komunikovat v sítích nové generace.