Základní vlastnosti

  • měření okamžitých hodnot vstupních veličin
  • archivace okamžitých hodnot nebo vypočtených statistických hodnot
  • zabezpečení komunikace a předávání dat mezi záznamníkem a počítačem typu PC nebo jiným výpočetním systémem

  V plném osazení DATCOM umožňuje:

  • měřit dva tlaky (popř. teploty)
  • teplotu v místě sondy
  • vnitřní teplotu přístroje
  • počítat impulsy ze dvou snímačů impulsu s vyhodnocením průtoku a  přírůstku normovaných objemu a zpracovávat stavy binárních vstupu

Komunikace

 • Záznamník je vybaven komunikačními rozhraními pro komunikaci s jinými zařízeními. Jedná se o:

  • RS-485
  • RS-232
  • optickou hlavici
  • IrDA®

Volitelné příslušenství

  • trojcestný kohout DN3 PN100

  • infračervená hlavice HIE-01
  • komunikační modul DATCOM-K1
  • komunikační modul DATCOM-K2
  • komunikační modul DATCOM-S1
  • komunikační modul DATCOM-S2
  • adaptér pro měření napětí DATCOM-V1
  • zálohovací modul DATCOM-Z1
  • jiskrově bezpečný optočlen JBO-01
  • telemetrické skříně TENAS-01, TES-01
  • rozbočovací modul DATCOM-R1
  • rozbočovací modul DATCOM-R2