Komunikace

  • Veličiny se periodicky ukládají do integrovaného datového archivu odkud jsou prostřednictvím komunikačních kanálů přenášeny k  dalšímu zpracování. Přístroj je standardně napájen z vnitřní baterie s  dlouhou životností (min. 5 let při definovaných podmínkách), případně je možné přístroj napájet z externího jiskrově bezpečného zdroje.