Základní vlastnosti

  • Jednoduchá instalace
  • Komunikátor pro přepočítávače vyrobené firmou Elgas, s.r.o (miniELCOR, ELCOR-2).
  • Komunikace v sítích GSM/GPRS
  • Instalace mimo prostředí s nebezpečím výbuchu
  • Certifikát FTZU 09 ATEX 0291
  • Krytí IP66
  • Sériová linka RS485 pro komunikaci s přepočítávačem
  • Digitální vstup z prostředí s nebezpečím výbuchu
  • Digitální výstup do prostředí bez nebezpečí výbuchu

Volitelné příslušenství

  • Jiskrově bezpečný napájecí zdroj JBZ-03