• Spolupráce programu s přepočítávačem je podmíněna použitím speciálního  HW klíče, nebo je vázána na konkrétní výrobní číslo přepočítávače (pro podrobnější informaci kontaktujte pracovníka technické podpory). - toto neplatí pro slovenskou verzi programu.

    Program není možné používat a rozšiřovat v rozporu s licenční smlouvou.

    Instalace

    Stažený soubor je samorozbalovatelného typu. Po jeho spuštění se automaticky vytvoří pracovní adresář se stejným názvem. Nainstalování programu se provede spuštěním souboru „Setup.exe“ uloženého v adresáři „Disk1“.