• Umožňuje:

  • nastavení všech proměnných parametrů elektronického záznamníku DATCOM
  • dostavení analogových kanálů podle normálových měřidel
  • čtení a zobrazení okamžitých údajů měřených veličin
  • vyčtení archivních dat a jejich zobrazení do grafů nebo do textového souboru ve formě tabulek
  • vygenerování výstupního souboru s pevnou strukturou dat pro další zpracování
  • automatizované vyčítání a zpracování dat z více měřených míst najednou
  • nastavení komunikačních parametrů modulu DATCOM-K1

  Instalace

  Soubor -datcom.exe je samorozbalitelný soubor, po jehož spuštění se vytvoří podadresáře DISK1, DISK2 ..., které odpovídají instalačním disketám. Soubory v těchto podadresářích není nutné kopírovat na diskety. Stačí spustit program SETUP.EXE z podadresáře DISK1.

  V  případě spuštění programu s parametrem "-w". Je umožněno uživatelské definování path (cesty) k datovým souborům. Nadefinovaná cesta je uložena v souboru win.ini, v sekci [DATCOM], proměnná DataPath (=cesta k  datovým souborům) a UserPath (=cesta k uživatelským souborům). Podrobnější návod na vyžádání.