• Programová podpora pro generování výstupních a XML souborů (podmínkou je nainstalované prostředí dotnetfx) z programu CORDAL. Spuštěním programu SETUP.EXE se nainstaluje RegistraceAssemblies, který zaregistruje komponentu potřebnou pro generování výstupních souborů do registrační databáze operačního systému.