Základní charakteristiky

  • záloha napájení komunikačního modemu
  • záloha napájení modulu DATCOM-K1 včetně napájení
  • jiskrově bezpečné komunikační linky RS 485
  • komunikační protokol Modbus
  • provozní teplota okolí -20°C až +60°C
  • pracovní prostředí bez nebezpečí výbuchu
  • stupeň krytí IP20

Přehled a funkce

 • Při výpadku sítě modul umožňuje napájet z 12V akumulátoru též modem vyžadující stejnosměrné popř. střídavé napětí (GSM, telefonní), komunikační modul DATCOM-K1 a jiskrově bezpečnou linku RS 485.

  Pro tento účel je vybaven jedním jiskrově bezpečným zdrojem (pro linku RS 485) a dvěma "klasickými" zdroji (pro modem a DATCOM-K1). Zdroje pro DATCOM-K1 a linku RS 485 jso navíc galvanicky odděleny a to jak vzájemně, tak od obvodů akumulátoru. Kromě toho je součástí modulu také kontrolní obvod akumulátoru, obvod detekce přítomnosti síťového napájení, nabíjecí obvod pro akumulátor (pouze Z1/A) a vstupní obvod pro externí napájecí zdroj modemu.

  V případě přítomnosti síťového napájení je akumulátor odpojen od zátěže (třech integrovaných zdrojů) a je nabíjen popř. udžován v plně nabitém stavu.

  Doba zálohování je ovlivněna typem akumulátoru, stářím, teplotou a  použitým modemem. Orientačně lze pro nový akumulátor 3,4 Ah při teplotě okolí cca 25°C počítat (zálohování DATCOM-K1 a telefonního modemu) s  dobou asi 8 hodin.

  K zajištění jiskrové bezpečnosti je nutné, aby byl modul DATCOM-Z1 uzemněn pomocí dvou vodičů o průměru 1,5 mm².