Přehled a funkce

 • Přepočítávač µ-ELCOR je k GSM modemu připojen přes oddělovací komunikační modul DATCOM-S2, který realizuje nutné bezpečnostní oddělení přepočítávače umístěného v prostředí s nebezpečím výbuchu a GSM modemu umístěného v prostředí bez nebezpečí výbuchu.

  Standardně je GSM modem napájen přímo z napájecího zdroje.

  Volitelně může být napájení vedeno přes odpojovač ON-01, který podle nastavené periody (cca 6, 12 nebo 23 hod) krátkodobě (přibližně na 20 sec), vypíná GSM modem (lze použít z důvodů prevence proti náhodnému zablokování činnosti modemu, např. při mžikovém výpadku síťového napětí apod.)

  Síťový přívod ke skříni TES-01 musí splňovat podmínky ochrany III. stupně proti přepětí.

Základní charakteristiky

  • dálková komunikace s přepočítávačem µ-ELCOR
  • přenos dat pomocí vestavěného GSM modemu
  • malé rozměry (300 x 135 x 200 mm)
  • krytí IP45