Přehled a funkce

  • JBO-01 je vyráběn ve dvou provedeních podle rozsahu vstupního napětí. Základní provedení JBO-01 je určeno pro vstupní napětí 230Vst a  provedení JBO-01/A pro vstupní napětí 6 až 30 Vss, 6 až 26 Vst. Výstup JBO-01 je realizován tranzistorem s otevřeným kolektorem. Pro připojení na vstup DATCOMu je možno spojit výstupy tří JBO-01 do série (indikace výpadku v třífázové napěťové soustavě).

    Na desce JBO-01 je umístěna zkratovací propojka ( jumper J1 ). Rozpojením této propojky v provedení JBO-01/A se zkrátí doba sepnutí a  rozepnutí výstupu. Tím je JBO-01/A předurčen pro sledování napěťových impulsů.

    Modul JBO-01 je vestavěn do plastové krabičky určené k montáži na lištu DIN 35. Rozsvícení indikační LED diody na krabičce indikuje přítomnost vstupního napětí.