Vlastnosti celého systému lze shrnout do následujících bodů:

  • modularita - přizpůsobitelnost danému měřicímu místu, snadná rozšiřitelnost při změně zadání úlohy
  • otevřenost systému – možnost připojení čidel nebo zařízení jiných výrobců
  • telemetrické vlastnosti – sběr a archivace dat, indikace limitních stavů, komunikace s nadřízeným počítačem, odesílání alarmů na dispečink, komunikace po obvyklých médiích, různé protokoly
  • zálohování napájení systému z akumulátoru – včetně střídavého nebo stejnosměrného napájení pro modem
  • zabudované prvky regulace – regulace pomalých procesů
  • možnost přímého připojení vybraných signálů z prostředí s nebezpečím výbuchu
  • možnost dislokace části systému od centrální jednotky – úspora nákladů na kabeláž, příznivější situace z hlediska elmg. rušení od okolí
  • galvanické oddělení – zjednodušení instalace, ochrana systému před vnějšími vlivy (přepětí, poruchy jiných zařízení…)
  • možnost volby zvýšení klimatické odolnosti
  • možnost aktualizace firmware procesorových modulů (modul CPU i dálkově)
  • možnost snížení spotřeby systému – prodloužení doby zálohování, možnost napájení z baterie a z alternativních zdrojů elektrické energie.

  Celý systém je koncipován jako modulární

Seznam vyráběných modulů

  • UPS
  • CPU
  • SIO
  • DIO-8 (DIO-8/IS)
  • AO-2
  • COM
  • ISS
  • AI-7 (AI-7/A)

  Z důvodu potřebnosti nasazení systému i v prostředí výbušném jsou některé moduly vyráběny ve dvou verzích, barevně odlišených. Základní moduly barva šedá, do výbušného prostředí barva modrá.

  Jednotlivé moduly systému jsou vzájemně propojeny systémovou sběrnicí, která slouží pro rozvod napájení a komunikačních signálů. Pomocí této sběrnice jsou rovněž připojeny i digitální převodníky tlaku a  teploty.