Radiální turbínové plynoměry ELGAS (bývalé označení GWF) typ TRZ, EQZ a EQZK pro rozsahy G/Q 16-400 ve velikostech DN 40-100.

Vyžadující ověření (v provedení MID) nebo průmyslové měření do přetlaku 6 bar (0,6 MPa)

Pro průmyslové měření do přetlaku 6 bar (0,6 MPa)

Pro měření bioplynu, kalového plynu, generátorového plynu, skládkového plynu, etylenu apod.