Základní vlastnosti

  • pracovní měřidlo pro interní a technologická měření
  • pracovní měřidlo  bioplynu, ethylenu, kalového, generátorového a skládkového plynu a pod.
  • max. koncentrace H2S 150-200 ppm/m3
  • části které jsou ve styku s agresivními plyny jsou chráněny teflonovým povrchem
  • speciální provedení s ochranou proti korozi při použití keramických ložisek
  • velikost G 16 až G 400
  • jmenovité světlosti DN 40, 50, 80, 100
  • přesnost měření:
   • ± 1,5 % (pro průtok v rozsahu 0,2 Q max až Q max)
   • ± 2 % (pro průtok pod 0,2 Q max)
  • provozní přetlak maximálně 6 bar
  • po demontáži plynoměru je možno jednotrub. přípojku uzavřít průtokovým víčkem, které je dodáváno zvlášť
  • vývod pro měření tlaku přímo v tělese plynoměru
  • mechanické počítadlo není ve styku s měřeným médiem (magnetická spojka)
  • plynoměr má nízký práh citlivosti, což zaručuje měření už velmi malého průtoku
  • vysoká stabilita měření, provozní bezpečnost a dlouhá životnost zaručena použitím vysoce kvalitních materiálů
  • vstupní trasa krátká (jen 2x DN)
  • rozsahy teplot:
   • teplota plynu: - 10 až + 60°C
   • teplota okolí: - 10 až + 60°C
  • krytí plynoměru a připojovacího konektoru je IP 65

Volitelné příslušenství

  • standardní vybavení nízkofrekvenčním snímačem impulsů - NF (typ REED)
  • osazení plynoměru středofrekvenčním snímačem impulsů - MF (typ NAMUR)
  • možnost připojení dalšího NF snímače (typ REED) na kryt plynoměru bez porušení úřední plomby (vhodné pro spotřebitele).
  • možnost dodávky jednotrubkové přípojky EAS - DN 50, BL150 - DN 80, 108 F 80 - DN 100, 109 F 100 s jímkou pro teplotní čidlo (délka 50-100 mm - průměr 4 nebo 6 mm)

Montáž a údržba

  • plynoměr se skládá ze dvou základních částí:
   • měřící hlavice (t.j. vlastní plynoměr), která může být buď s doběhovou brzdou či bez ní
   • jednotrubkové přípojky (EAS) vyrobené z ocelolitiny, která se montuje do potrubí
  • plynoměr možno vyměnit bez demontáže jednotrubkové přípojky, což vylučuje namáhání plynoměru pnutím v potrubí
  • poloha zabudování plynoměru může být vodorovná nebo svislá při zachování osy válečků počítadla ve vodorovné poloze

Normy a schválení

  • plynoměr byl vyvinut a je vyráběn dle normy kvality ISO 9001
  • schválen do prostředí s nebezpečím výbuchu FTZÚ 15 ATEX 0172X
  • označení stupně ochrany proti nebezpečí výbuchu Ex II -/2G IIB T4

Ochrana proti korozi

 • Plynoměr EQZK 2 má pasivní ochranu před korozí. Jeho díly jsou pokryty Teflonem (PTFE), použitá ložiska jsou keramická.
  Faktory nevhodně působící na díly plynoměru:

  • sirovodík
  • amoniak
  • vlhkost plynu
  • mechanické nečistoty v plynu
  • rosný bod plynu

Záruka

 • U plynoměrů EQZK 2 je vzhledem ke značné vlhkosti kalového plynu nebo bioplynu a obsahu agresivních složek v těchto plynech poskytována záruka 12 měsíců jen na ty díly, které nejsou prokazatelně narušeny agresivitou a vlhkostí plynu