Přehled a funkce

 • Přepočítávač vyhodnocuje výstupní informaci z plynoměru o proteklém objemu plynu v podobě nf impulsů, měří teplotu a tlak plynu a na základě vlastností plynu provádí průběžně přepočet a archivaci naměřených a  vypočtených hodnot.

Konstrukce

 • µ-ELCOR je konstruován jako kompaktní a robustní přístroj ve skříni z  hliníkové slitiny, zabezpečující potřebné krytí přístroje. Na čelní stěně přístroje je umístěn osmimístný numerický LCD displej. Pod displejem je dvouřádková tabulka zobrazitelných veličin. Pod tabulkou vpravo jsou dvě tlačítka foliové klávesnice pro ovládání přístroje. Vlevo pod tabulkou je průzor pro komunikační optickou hlavici.

  V levé stěně skříňky jsou zašroubována dvě víčka chráněná uživatelskými značkami. Menší víčko zakrývá přepínač režimů. Ten je důležitý při nastavování parametrů pomocí komunikace, při uvedení do provozu a výměně baterie. Větší víčko zakrývá přístup k baterii.

Vlastnosti přístroje

 • Zobrazení

  LCD displej se rozsvěcuje po stisknutí libovolného tlačítka na fóliové klávesnici a pomocí tlačítek je možno prohlížet okamžité měřené hodnoty a některé nastavené parametry dle popisu ve dvouřádkové tabulce.

  Napájení

  Z lithiové baterie s životností větší než 6 let (povoleno vysílání výstupních impulzů a za předpokladu občasné sériové komunikace). Baterie je výměnná bez porušení úřední značky v Zóně 1 a  její stav je monitorován. Při poklesu kapacity baterie pod 10% nastane chybové hlášení.

  Paměť

  Měřená data, aktualizovaná každou hodinu, chybová a  diagnostická hlášení, vše je ukládáno do paměti EEPROM a FLASH. Uložené informace v archivech lze vyhodnotit pomocí SW na PC po vyčtení obsahů archivů.

Doplňky a příslušenství

 • Standardní příslušenství

  • montážní deska

  • jímka pro teplotní snímač délky 100 mm,
  • návarek na potrubí (přímý nebo šikmý)
  • třmeny s příložkou na uchycení montážní desky na potrubí
  • obslužný SW
  • uživatelská příručka

  Volitelné příslušenství

  • trojcestný kohout DN3 PN100
  • infračervená hlavice HIE-01
  • telemetrická skříň TES-01