Popis přístroje

 • Smart membránový plynoměr s přepočtem objemu picoELCOR-2 (dále přístroj) je kompaktní zařízení pro měření spotřeby plynu pro menší objekty (např. administrativní a živnostenské objekty). Je určen pro měření spotřeby zemního plynu a k přenosu dat prostřednictvím vestavěného modemu.

  Základní částí přístroje, zajišťující měření provozního objemu plynu, je membránový plynoměr METRIX UG G10,G16, nebo G25. Přístroj je dodáván s velikostí membránového plynoměru G10, nebo G16, nebo G25.

  Přepočet změřeného objemu plynu na normované podmínky, vyhodnocení a zobrazení provozního množství a přepočteného objemu plynu zajišťuje integrované elektronické počitadlo picoELCOR s displejem. Součástí elektroniky smart plynoměru je rovněž kombinovaný snímač tlaku a teploty plynu integrovaný přímo v tělese membránového plynoměru. Dálkový odečet údajů plynoměru je možný pomocí vestavěného modemu.

  Elektronické počítadlo je zkonstruováno a schváleno podle normy EN 12405‑1:2005+A2:2010 / EN 12405-1:2018  jako přepočítávač typu 1 (kompaktní systém) a může být dodaný s PTZ nebo PT přepočtem.

Klíčové vlastnosti

  • All in one řešení
  • Vysoká přesnost
  • Plná konverze PTZ
  • Integrovaný modem GPRS, SMS, NB 4G modem
  • Designováno podle MID
  • Schváleno pro použití v ZONĚ 1 NEBEZPEČÍ VÝBUCHU
  • Pulzní výstup
  • Dostupné velikosti G10, G16 a G25
  • Životnost na baterii do 15 let

Další vlastnosti

  • Použité nejnovější technologie zajišťující velkou výkonnost přístroje a jeho velkou odolnost při používání a manipulaci
  • Vysoká odolnost vůči rušení (EMC), odolává až dvojnásobku hodnot rušení požadovaných průmyslovou normou
  • Architektura umožňující snadné přizpůsobení požadavkům zákazníka
  • Digitální výstup široce konfigurovatelný koncovým uživatelem
  • Odolná kapacitní klávesnice pro snadné ovládání přístroje
  • Zobrazování okamžitých hodnot a nastavených parametrů přístroje
  • Nová generace digitálních převodníků tlaku a teploty s vysokou přesností a dlouhodobou stabilitou
  • Velkokapacitní paměť FLASH pro vnitřní archivy pro ukládání měřených a počítaných dat po dobu několika let
  • Komunikace s přístrojem po 2 nezávislých komunikačních kanálech (interní modem, optická hlavice). Může probíhat lokálně nebo dálkově pomocí interního modemu v sítích nejnovější generace různými komunikačními protokoly s vysokou komunikační rychlostí (až 115kBd)
  • Každý komunikační kanál může komunikovat jiným protokolem
  • Komunikace je zcela nezávislá a nijak neovlivňuje systém měření, výpočtů a archivaci dat
  • Možnost remote download řídícího FW v souladu s Welmec 7-2 Extension D
  • Implementováno několik stupňů ochran proti zneužití přístroje
  • Změna nastavení přístroje lokálně nebo dálkově
  • Otevřená architektura pro řešení nových požadavků a projektů
  • Umožňuje bateriový provoz až 15 let bez výměny baterie

picoELCOR-2 membránový plynoměr s integrovaným EVC

  • Smart membránový plynoměr postavený na platformě mechanického řešení APATOR METRIX

Dotační projekty

 • Vývoj tohoto zařízení byl spolufinancován Technologickou agenturou z programu Trend.

  TAČR Trend