Základní vlastnosti

  • Jiskrově bezpečná bariéra pro sériové rozhraní RS232 a RS485 přepočítávačů ELCOR, ELCORplus, ELCORplus indexer a záznamníků dat DATCOM a DATCOMplus
  • Dodáván v provedení montáže na DIN lištu 35 mm

  • Napájecí napětí 12V

Dostupné varianty

  • B-RS - základní provedení oddělovače je určeno pro systémy, jejichž napájení je odvozeno od síťového napětí (Um = 250V). B-RS může být napájen např. z nezálohovaného síťového zdroje nebo ze zdroje zálohovaného akumulátorem, dobíjeným síťovým nabíječem apod.
   Základní provedení oddělovače B-RS má galvanické oddělení mezi jiskrově bezpečným komunikačním rozhraním RS485 a standardním rozhraním RS485.
  • B-RS/A - provedení oddělovače B-RS/A má ve srovnání se základním provedením sníženou vlastní spotřebu. Jeho použití je vhodné pro systémy napájené pouze z akumulátoru, který může být případně dobíjen prostřednictvím solárních panelů (Um = 60 V).
   Toto provedení oddělovače nemá galvanické oddělení mezi jiskrově bezpečným komunikačním rozhraním RS485 a standardním rozhraním RS485 (GND svorky obou rozhraní jsou vzájemně propojeny).

Poznámka

 • Přístroj je zkonstruován a schválen jako návazné zařízení. To znamená, že k jiskrově bezpečným svorkám přístroje mohou být připojena pouze schválená jiskrově bezpečná zařízení vyhovující jiskrově bezpečným parametrům uvedeným v ES Certifikátu o přezkoušení typu. Návazné zařízení musí být při provozu umístěno mimo prostředí s nebezpečím výbuchu.

Fotogalerie