Popis

 • Oddělovač obsahuje prvky ochrany proti rušení a ochranu proti přepólování napětí přivedeného z napájecího zdroje. Pro připojení k jiskrově bezpečné interní komunikační sběrnici (IB) přepočítávače/záznamníku je oddělovač komunikace vybaven jiskrově bezpečným rozhraním RS485 (svorky D+, D-, U+, GND).

  Na svorky U+ a GND se přivádí napájecí napětí z jiskrově bezpečné interní sběrnice (IB) přepočítávače, které slouží k napájení oddělených obvodů jistrově bezpečného komunikačního rozhraní RS485 oddělovače B-IB. Pro připojení komunikačního zařízení (např. modulu SRM) k oddělovači komunikace B-IB je oddělovač vybaven svorkami D+, D- běžného komunikačního rozhraní RS485. Oddělovač komunikace je z hlediska signálu transparentní zařízení, tj. komunikační signály procházející přes tento oddělovač nemění své vlastnosti (použitý komunikační protokol a použitá komunikační rychlost jsou zachovány).

  Oddělovač komunikace B-IB má galvanické oddělení mezi jiskrově bezpečným obvodem RS485 a standardním rozhraním RS485.

Základní vlastnosti

  • Oddělení komunikace přes interní sběrnici RS485 - typicky při použití modulu solárního regulátoru SRM
  • Dodáván v provedení montáže na DIN lištu 35 mm

  • Napájecí napětí 12 V DC

  • Provozní teplota okolí -40 až +70 °C

Poznámka

 • Přístroj je zkonstruován a schválen jako návazné zařízení. To znamená, že k jiskrově bezpečným svorkám přístroje mohou být připojena pouze schválená jiskrově bezpečná zařízení vyhovující jiskrově bezpečným parametrům uvedeným v ES Certifikátu o přezkoušení typu. Návazné zařízení musí být při provozu umístěno mimo prostředí s nebezpečím výbuchu.

Fotogalerie