Popis

 • Modul proudového výstupu CLO musí být k uvedeným přepočítávačům a záznamníkům připojen přes bezpečnostní bariéru, např. B-DO (B-DO/A). Modul musí být umístěn mimo prostředí s nebezpečím výbuchu.

  Modul proudového výstupu CLO je napájen stejnosměrným napětím 12 V.

  Modul CLO je umístěn v plastové skříňce a je určen pro montáž do rozvaděče na DIN lištu 35 mm.

  Modul CLO obsahuje dva galvanicky oddělené obvody – obvod digitálního vstupu a obvod proudového výstupu. Oba tyto obvody vyžadují externí napájení. Z hlediska proudové linky se tedy jedná o tzv. pasivní vysílač.

  Výstupní proud je řízen v rozsahu 4 mA až 20 mA. Informace o hodnotě výstupního proudu
  je do modulu přenášena digitální komunikací se zabezpečením. V případě chyby komunikace je generován chybový proud 3,5 mA nebo 24 mA (volitelný).

  Modul proudového výstupu CLO má galvanické oddělení mezi vstupním obvodem DIN
  a výstupním obvodem proudového výstupu.

Základní vlastnosti

  • Převodník digitálního signálu na proudový výstup 4-20 mA
  • Napájecí napětí 12 V DC
  • Provozní teplota okolí -40 až +70 °C

Fotogalerie