Popis produktu

 • ELCORlite je jednokanálový přepočítávač množství plynu napájený z lithiových baterií. K propojení s plynoměrem slouží impulzní nízkofrekvenční vstupy. Měření tlaku zajišťuje nejnovější typ digitálního tlakového převodníku ELGAS EDT 125, který je možno instalovat do přístroje jako interní, nebo externí. Velmi široké měřicí rozsahy (např. 80 – 2000 kPa) usnadňují uživateli nasazení přístroje v různých typech měření. Měření teploty je realizováno opět výrobkem firmy ELGAS a to konkrétně převodníkem teploty EDT 124. Jedná se o nový digitální převodník s polovodičovým snímacím prvkem.

Základní vlastnosti

 • Přístroje se vyrábějí ve třech základních variantách:

  • se sériovou linkou RS485
  • se sériovou linkou RS232
  • bez sériovou linky

  Konstrukce přístroje s ohledem na menší budoucí rozšiřitelnost umožňuje zákazníkovi rychlé přijatelné řešení, které může být doplněno o 2G nebo 4G modemy.

Komunikace

 • Součástí přístroje je volitelný integrovaný modem, který je dodáván ve variantách podporujících všechny současně dostupné sítě, včetně sítí pro „internet věcí“ IoT. Modem lze v budoucnu vyměnit v místě instalace za typ podporující modernější technologie.
  Modem je napájen vlastní lithiovou baterií, která podle zvoleného modemu umožňuje provoz modemu po dobu až 20ti let (v sítích LTE-NB).

Vstupy/Výstupy

 • Vstupy:

  • impulsní vstup (1x NF)
  • digitální vstupy (celkem 3x)
  • volitelně sériové linky (RS232 nebo RS485 nebo bez sériové linky)
  • infraport
  • volitelně modemy 2G a 4G (GSM, LTE, NB)

  Výstupy:

  • digitální výstupy (2x)
  • infraport
  • volitelně modemy 2G a 4G (GSM, LTE, NB)

Volitelné příslušenství

  • PS-E: Externí napájecí zdroj pro napájení přepočítávače (svorky PWR1)
  • B-RS: Jiskrově bezpečná komunikační bariéra RS485/RS232
  • B-DO: Jiskrově bezpečná bariéra digitálních výstupů
  • PS-M a PS-M1: Externí napájecí zdroj pro modemy přepočítávače (svorky PWR2)
  • B-PRO: Externí modul kombinující moduly PS-E, PS-M a B-DO (1x DO)

Video