• Kombinovaný modul je vyráběn ve dvou provedeních:

  • B-PRO základním provedení
  • B-PRO/A provedení pro napájení modulu pouze z akumulátoru
 • Oddělovač obsahuje prvky ochrany proti rušení a ochranu proti přepólování napětí přivedeného z napájecího zdroje. Pro přepočítávač/záznamník zajišťuje 3 funkce:

  1. Oddělovač komunikace
   Oddělovač umožňuje následující konverzi mezi JB komunikačním rozhraním RS485 a normálními rozhraními RS485 a RS232 pro připojení běžných zařízení:
  2. Oddělovač digitálních výstupů
   Oddělovač umožňuje oddělit až dva digitální signály přivedené z přepočítávače na jiskrově bezpečné svorky.
  3. Externí JB napájecí zdroj pro přepočítávač/záznamník
   Jiskrově bezpečný zdroj (5V OUTPUT) má ochranu proti přepólování, obvody omezovačů napětí a proudu a  regulátor výstupního napětí s omezovačem tvořeným dvojicí Zenerových diod. Zdroj má vestavěnou výměnnou pojistku T100mA.