Přehled a funkce

  • Adaptér pro měření napětí DATCOM-V1 má tři diferenciální vstupy pro měření napětí. Signál z každého vstupu je zpracováván samostatným obvodem. Měřené napětí je přivedeno na vstupní odporový dělič a filtr typu dolní propust. Takto upravený signál je zesílen přístrojovým zesilovačem a veden na výstup adaptéru, kam je připojen vstup elektronického záznamníku DATCOM. Adaptér DATCOM-V1 je napájen z  DATCOMu.