Přehled a funkce

 • Kohouty se dodávají s namontovanou ruční pákou a zaslepenými nátrubky.

  Součástí dodávky každého kusu je Osvědčení o jakosti a kompletnosti.

  Na pevnost a nepropustnost tělesa se každý kohout zkouší podle ČSN 13 3060 studenou vodou tlakem 15MPa.

  Na těsnost se každý kohout zkouší vzduchem při tlacích 10MPa a 0,6MPa.

  Kohouty mohou být montovány v libovolné poloze pouze s ohledem na přístupnost ovládací páky.

  Těleso kohoutu by mělo být upevněno ke konstrukci, aby při manipulaci nedocházelo k přenášení sil a momentů na připojovací potrubí.