Varianty

 • TENAS-01

  • menší provedení skříně je určeno převážně pro spojení s  přepočítávačem, případně s max. třemi záznamníky dat. Neumožňuje vestavbu radiomodemu a možnosti dalšího rozšiřování jsou omezené.

  TENAS-01/N

  • větší provedení umožňuje širokou variabilitu z hlediska připojení přístrojů a druhu komunikací. Umožňuje také zálohování napájení komunikace při výpadku síťového napájení.
  • Možnosti skříně TENAS-01 se liší podle osazených modulů. Skříň je napájena z ektrické sítě 230V/50Hz.

  Možnosti skříně TENAS-01 se liší podle osazených modulů. Skříň je napájena z ektrické sítě 230V/50Hz.

  Modul regulace temperování RT-01 spolu s topným elementem PTCT zajišťuje, aby teplota uvnitř skříně nepoklesla pod bod mrazu. Modul RT-01 zároveň slouží jako zdroj napájecího napětí 12Vss pro napájení relé výstupních impulsů přepočítávače (nebo, v případě nutnosti, jako posilovací externí napájení modulu DATCOM-S1,S2).

Zabezpečení funkcí

 • Pro přepočítávač lze zabezpečit následující funkce:

  • napájení přepočítávače z externího zdroje,
  • komunikaci přepočítávače s výpočetními systémy pomocí telefonního modemu, modemu GSM, radiomodemu, případně pomocí komunikační linky RS-485 (RS-422),
  • realizaci impulsních výstupů V, Vn a Err z přepočítávače pomocí relé.

  Pro záznamníky dat lze zabezpečit prostřednictvím dalších modulů:

  • napájení jednoho nebo více záznamníků z externího zdroje,
  • komunikaci jednoho nebo několika záznamníků s výpočetními systémy pomocí telefonního modemu, modemu GSM, radiomodemu, případně pomocí komunikační linky RS-485 (RS-422),
  • realizaci digitálních výstupů a analogového výstupu z připojených záznamníků dat.

Skříně TENAS se dodávají v následujících provedeních:

  • varianta NA ( plné osazení ve velké skříni )
  • varianta A (plné osazení)
  • varianta B1 (výstup pro telefonní modem)
  • varianta B2 (výstup pro modem GSM)
  • varianta C (impulzní výstup - relé)
  • varianta D (výstupy pro komunik. linku)
  • varianta E (výstup pro modem GSM, DATCOM-K1)
  • varianta F (výstup pro modem GSM, DATCOM-K2)