Základní vlastnosti

  • Infračervené optické rozhraní podle EN 62056-21 (bývalá IEC-1107)
  • Použití v prostředí s nebezpečím výbuchu ZÓNA 1 a ZÓNA 2.
  • Hliníkové pouzdro. Uvnitř pouzdra je umístěn permanentní magnet, který hlavici přidržuje na čelní straně přístroje.
  • Sériové rozhraní USB 2.0
  • Délka přívodního kabelu 2,25 m nebo 4,5 m
  • Komunikační rychlost až 115200Bd
  • Certifikace FTZÚ 08 ATEX 0267X, klasifikace II 2G Ex mb II T4

Upozornění

 • Přístroje jsou obvykle navrhovány s několika komunikačními periferiemi (port RS232, RS485, infračervené optické rozhraní modem apod.). Pro starší generace přístrojů platí, že přiložením hlavice k přístroji je automaticky aktivováno pouze optické komunikační rozhraní. Ostatní komunikační rozhraní jsou v tuto chvíli neaktivní – nelze přes ně komunikovat. Pro novou generaci přístrojů ELCOR, ELCORplus, ELCORlite, DATCOM, DATCOMplus, DALCOMlite toto omezení neplatí.

Tabulka porovnání hlavic