• Oddělovač umožňuje oddělit až čtyři digitální signály přivedené z přepočítávače na jiskrově bezpečné svorky DI1 až DI4. Signály prochází bezpečnostní bariérou a jsou vyvedeny na výstupní svorky DO1 až DO4 (vstup DI1 → výstup DO1, vstup DI2 → výstup DO2, atd.). Součástí svorkovnice "Digital inputs" jsou vedle signálových svorek DI1 až DI4 ještě svorky U+ a GND, na které je vyvedeno napětí vnitřního jiskrově bezpečného zdroje. Toto JB napětí je nutné pro napájení digitálních výstupních obvodů v přepočítávači/záznamníku, které jsou od ostatních obvodů přepočítávače galvanicky odděleny.

  Elektrické parametry signálu jsou po průchodu oddělovačem nezměněny.

  Základní vlastnosti

  • Oddělovač až 4 digitálních výstupů pro přepočítávače ELCOR, ELCORplus, ELCORplus indexer a záznamníky dat DATCOM a DATCOMplus
  • Typ výstupu - otevřený kolektor

  • Dodáván v provedení montáže na DIN lištu 35 mm

  • Napájecí napětí 12 V DC

  • Provozní teplota okolí -40 až +70 °C

Dostupné varianty

  • B-DO - základní provedení oddělovače je určeno pro systémy, jejichž napájení je odvozeno od síťového napětí (Um = 250V). B-DO může být napájen např. z nezálohovaného síťového zdroje nebo ze zdroje zálohovaného akumulátorem, dobíjeným síťovým nabíječem apod.

   Základní provedení oddělovače B-DO má galvanické oddělení mezi jiskrově bezpečným vstupním obvodem a výstupním obvodem.

  • B-DO/A - provedení oddělovače B-DO/A má ve srovnání se základním provedením sníženou vlastní spotřebu. Jeho použití je vhodné pro systémy napájené pouze z akumulátoru, který může být případně dobíjen prostřednictvím solárních panelů (Um = 60 V).

   Toto provedení oddělovače nemá galvanické oddělení mezi jiskrově bezpečným vstupním obvodem a výstupním obvodem (záporné svorky vstupu a výstupu jsou vzájemně propojeny).

Poznámka

 • Přístroj je zkonstruován a schválen jako návazné zařízení. To znamená, že k jiskrově bezpečným svorkám přístroje mohou být připojena pouze schválená jiskrově bezpečná zařízení vyhovující jiskrově bezpečným parametrům uvedeným v ES Certifikátu o přezkoušení typu. Návazné zařízení musí být při provozu umístěno mimo prostředí s nebezpečím výbuchu.

Fotogalerie