• V oodílu II. byl upraven bod 8.b. Tento bod byl přeformulován a rozdělen na bod b) a bod c).