• V březnu tohoto roku byla ukončena výroba těchto zařízení:

    1.       přepočítávač ELCOR-2 a záznamník DATCOM-2.
    Místo těchto přístrojů dodáváme přístroje nové řady (přepočítávače miniELCOR, maxiELCOR, midiELCOR, záznamníky miniDATCOM a maxiDATCOM). Přístroje ELCOR-2 a DATCOM-2 jsou již vyprodány.

    2.       přepočítávač microELCOR-2  

    Na skladě je ještě omezené množství těchto přepočítávačů.