• Novější zpráva ZDE

  Aktualizace softwaru pro midiELCOR, maxiElcor, miniElcor, nanoELCOR, picoELCOR, ELCOR-2, DATCOM-AMR2, DATCOM-AMR3, DATCOM-RTU.

  Tento SW je určen pro přístroje s s následujícími verzemi firmware:

  ELCOR-2, DATCOM-2 0.50 - 2.10
  miniELCOR, maxiELCOR 0.00 - 4.03
  nanoELCOR, picoELCOR 4.03 - 4.03
  DATCOM-RTU 0.50 - 1.24
  DATCOM-AMR-2, DATCOM-AMR3 1.00 - 4.01
  DATCOM-K4 1.14 - 1.17

  Změny:

  • u vestavěné kalkulačky pro přepočet hodnoty vztažného tepla lze zadávat spalné teplo i při podmínkách 25°C/15°C (teplota hoření /  teplota plynu)
  • vestavěná kalkulačka pro výpočet relativní hustoty plynu byla rozšířena o možnost zadávání relativní hustoty plynu při podmínkách 101.325 kPa/15°C (a též při 101.325 kPa /20°C)
  • byla odstraněna drobná chyba při instalaci programu na PC s  nestandardním nastavením formátu syst. datumu v OS Windows.