• Děkujeme všem partnerům za účast na oslavách 25tého výročí založení firmy ELGAS, s.r.o. konaného 27. a 28. června tohoto roku. Velmi si vážíme Vaší spolupráce a pevně věříme v neméně úspěšnou kooperaci i v následujících letech.