• Na stránku PRODUKTY byly přidány Záruční podmínky, které vstupují v platnost od 1.12.2016.