• V srpnu 2014 jsme od Českého Metrologického institutu (ČMI) obdrželi certifikaci MID pro plynoměr picoELCOR v.2.