• Rozšiřujeme možnosti našeho servisního softwaru Compass o funkcionalitu AMR. Umožňujeme periodické čtení dat z našich přepočítávačů nebo záznamníků a ukládání shromážděných dat do lokální databáze na PC.

    • výhodou jsou data kdykoli k dispozici nebo je možný přímý přístup k SQL databázi 
    • přínosem je zjednodušení administrace a přípravy naměřených dat z provozu našich ELGAS přepočítávačů 
    • podpora pro zařízení ELCOR, ELCORplus, ELCORlite, také pro verze DATCOM a novější přístroje
    • možnost bezplatného otestování po dobu 30 dnů. Stačí jen otevřít kartu AMR z hlavního menu Compass (verze PRO)
    • Více v produktovém letáku, který je ke stažení na stránce SW Compass 

Datasheet Compass AMR