• Communication

  The company will encourage open dialog about questions and possibilities of improvements in environmental protection. It is necessary to build awareness about impact and influence of all activities of each employee on our environment.

  Environment protection

  Not only request for fulfillment legal regulations and observance of limits, which are commonplace for us, but also pursuit of operation security with respect to elimination of load in all spheres of environment.

  Disposal of your old product

  Our products are designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused.

  When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.

  Please inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products. Please act according to your local rules and do not dispose of your old products with your normal household waste. The correct disposal of your old product will help prevent potential negative consequences for the enviroment and human health.

  Health protection

  The company is pledged to ensure health protection of their employees and protection of external subjects connected to environment, in which organization conducts its activity.

  Energy intensity

  The company will privilege such a technologies during purchase, which will restrict energy consumption and will be more economical to our environment. In the sphere of packaging, the company will use liquidation with possibility of further refuse utilization.

  Training

  Training of employees is conducted on all company levels. The aim is to increase environmental awareness of our employees.

  Constant improvement

  The organization is pledged to constantly improve its environmental profile while preserving and developing its business activities.

  Responsibility

  The company ELGAS, s.r.o. is obliged to periodically review this company policy, as well as its aims and programs, which follows from it.

 • Likvidace starého zařízení

  Výrobky firmy ELGAS, s.r.o. jsou navrženy a  vyrobeny z materiálů a komponentů nejvyšší kvality, které je možné dále recyklovat a opětovně použít.

  Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že výrobek podléhá směrnici EU 2002/96/EC.

  Odpadem je dle par. 3 každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl či povinnost se jí zbavit a  přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze zákona. Elektroodpadem je dle par. 37g elektrozařízení, které se stalo odpadem, včetně komponentů, konstrukčních dílů a spotřebních dílů, které v tom okamžiku jsou součástí zařízení.

  Elektroodpadem se rozumí v podmínkách společnosti ELGAS, s.r.o. elektrické zařízení, které bylo společností dodáno zákazníkovi a které u něj přestalo plnit svou užitnou funkci.

  Typy elektromateriálu rozdělené do skupin dle způsobu likvidace:

  Typ zařízení hliníková skříň plastová skříň DPS,
  elektromateriál
  baterie Pb akumulátor

  ELCOR, ELCORplus

  - ANO ANO ANO -
  ELCORplus indexer ANO + Fe ANO ANO ANO -

  miniELCOR, midiELCOR, maxiELCOR, nanoELCOR, picoDATCOM

  - ANO ANO ANO -
  ELCOR-2, microELCOR-2, DATCOM-2, ELCOR-94, DATCOM ANO - ANO ANO -
  příslušenství(moduly JBZ-0x, UPS, CPU, CL-1, Datcom-Kx,Sx - ANO ANO - -
  DATCOM-AMR2, komunik. zař.,elektroměry - ANO ANO ANO -
  DATCOM-AMR3, TENAS-01, TES-01 - ANO ANO ANO ANO
  EL104, EL304 - ANO ANO - -
  EL102, EL103, EL302 - ANO ANO - -

  Informujte se o místním systému sběru tříděného odpadu elektronických a elektrických výrobků. Postupujte dle místních pravidel a neodkládejte takové staré výrobky do běžného komunálního odpadu. Správná likvidace starého výrobku pomůže předcházet případným nepříznivým účinkům na životní prostředí a lidské zdraví.