Přepočítávač ELCOR-94

Přepočítávač ELCOR-94

Přepočítávač ELCOR-94

Výroba byla ukončena.

Popis zařízení

ELCOR-94 je bateriový elektronický korektor, přepočítávající množství plynu proteklé plynoměrem na vztažné podmínky tlaku a teploty. Pro zemní plyn vypočítává stupeň kompresibility plynu dle ČSN 38 5510. Naměřené hodnoty teploty, tlaku a provozního objemu a vypočtené hodnoty normovaného objemu jsou ukládány do paměti přístroje. Perioda záznamů je plně volitelná, což přístroji umožňuje zaznamenávat naměřené hodnoty od nejmenší periody jedné minuty až po největší jednodenní periodu. Kapacita paměti umožňuje uschovat až 5800 záznamů. Paměť je zálohována druhou lithiovou baterií.

Okamžité i zaznamenané hodnoty je možno prohlížet na displeji přepočítávače nebo je pomocí příslušného programového vybavení načíst do paměti počítače PC a zde dále zpracovávat v grafické či tabelární formě. Komunikace s PC je umožněna přes kanál RS 232C nebo infračervené rozhraní. Přístroj umožňuje i komunikaci s PC přes modem.

Přístroj je vyvinut plně pro bateriové napájení a jeho hardwarové uspořádání spolu se softwarovým vybavením zaručují minimálně 6 let správné funkce bez výměny baterie. Přestože je přístroj ELCOR-94 plněhodnotný s bateriovým napájením, lze v rámci rozšíření konfigurace přístroje dodat i napájecí zdroj a napájet přístroj ze sítě.

Přístroj je konstruován pro nasazení do prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par a je pro tyto účely schválen Státní zkušebnou č.210 v Ostravě-Radvanicích.

Přepočítávač se dodává se snímačem tlaku a snímačem teploty. Přepočítávač se snímači smí být umístěn v prostředí ZONA 2.

Přehled a funkce

Přepočítávač množství plynu ELCOR-94 počítá nízkofrekvenční objemové impulsy z turbínových, rotačních nebo membránových plynoměrů. Z počtu impulsů a z konstanty plynoměru vypočítává provozní proteklý objem. Z  naměřených hodnot absolutního tlaku, teploty a z vypočtené hodnoty stupně kompresibility plynu se z provozního objemu vypočte normovaný objem při vztažných podmínkách.

Z přírůstků provozních a normovaných objemů se určí aktuální i maximální hodnoty provozního i normovaného průtoku [m3/hod].

V případě výskytu nějakého chybového stavu (např. teplota nebo tlak se nacházejí mimo zvolený rozsah) se vstupní impulsy a následně i objem přepočtený na vztažné podmínky připočítávají k hodnotě počitadla náhradního provozního objemu resp. hodnotě počitadla náhradního normovaného objemu.

Informace o okamžitých hodnotách tlaku a teplot plynu se získává z  přesného měření tlakovým i teplotním snímačem. U bateriového napájení je cyklus měření programovatelný v rozsahu 1-30 sec; u síťové verze se okamžité analogové hodnoty snímají po 1 sekundě. Přibližně 90 dní před koncem vypočtené nebo změřené životnosti baterie se objeví varující hlášení a vznikne nutnost její výměny.

Přepočítávač je vybaven archivem pro uchování záznamů hodnot teplot, tlaků, provozních a normovaných objemů. Záznamy jsou zobrazovány v  hodinových (popř. minutových) a denních archivech. Dalším záznamem je měsíční archiv, ve kterém jsou zaznamenány průměrné měsíční hodnoty v  rozsahu posledních 15 měsíců. Rovněž jsou registrovány maximální a  minimální provozní průtoky, teploty a tlaky.

V paměti přepočítávače v archivu nastavení se nepřemazatelně registruje min. 150 zásahů do nastavení a konfigurace přístroje. Ve statusovém archivu se registruje posledních 100 závažných provozních stavů. Mezní hodnoty měřených veličin se registrují v archivu mezí. Naprogramování ELCORu-94 lze vyčíst v menu PARAMETRY a SERVISNI UDAJE.

Přepočítávač má dva diagnostické registry ke kontrole provozního stavu.

Přepočítávač je vybaven impulsními výstupy normovaného a provozního objemu a výstupem chybové signalizace. Pro dálkový přenos dat je vybaven sériovým rozhraním RS 232C a sériovým kanálem umožňujícím přenos přes infračervenou hlavici.

Všechny potřebné aktuální nebo archivované údaje a parametry mohou být snadno zobrazeny pomocí klávesnice na dvouřádkovém alfanumerickém displeji. Při konfiguraci přístroje s napájením ze sítě je displej trvale zapnut a měření tlaku a teplot se provádí kontinuálně s periodou 1  s. Při výpadku sítě program přejde na stejný způsob obsluhy jako u  bateriové verze (vypínání zobrazení atd.), neboť se přejde na režim napájení z baterie.

ELCOR-94 obsahuje obvody, které umožňují komunikaci s okolím. Tyto obvody zajišťují galvanické oddělení jiskrově bezpečných obvodů ELCOR-94 od okolí. Vlastní komunikace může být provedena dvěma způsoby:

 • a) přenosem infračerveným světlem tento přenos je realizován přes průhledné okénko na přední straně ELCOR-94 přiložením komunikační hlavice;
 • b) přenosem přes rozhraní RS 232C připojení kabelu s klasickým zapojením pro RS 232C; galvanické oddělení řeší vnitřní obvody ELCOR-94.

Technické parametry

Mechanické
rozměr (š x v x h) 190 x 175 x 90 mm
hmotnost max 2,6 kg
materiál skříně slitina hliníku
Prostředí
krytí (dle ČSN EN 60529) IP65
pracovní teplota -20 °C až + 60 °C
pracovní poloha svislá
ochrana před nebezpečným dotykem živých i neživých částí malým napětím
Nevýbušné provedení
kombinovaná ochrana jiskrová bezpečnost „ia“ a ochrana typu „nA“
označení II 3G EEx ib nA IIB T3
číslo certifikátu FTZÚ 02 ATEX 0036
použití do prostředí s nebezpečím výbuchu ZONA 2
Napájení
typ napájecí baterie LP-01 (lithiová)
životnost napájecí baterie 6 let
indikace stavu napájecí baterie výstraha 90 dní před vybitím
napájení z externího jiskrově bezpečného zdroje JBZ-01
vnitřní zálohovací baterie Saft LSH 14250
životnost zálohovací baterie 10 let
METROLOGICKÉ PARAMETRY
princip měření PTZ přepočítávač
značka schválení typu TCM 14...
Přesnost základních veličin
normovaný objem < 0.5 %
teplota < 0.1 % z měřené hodnoty (v rozsahu -20 až +60°C)
tlak < 0,25 % z měřené hodn. (v rozsahu -20 až +60°C)
provozní objem 0 %
stupeň kompresibility < 0,05 %
provozní průtok < 1 %
normovaný průtok < 1 %
Přepočet objemu plynů
přepočet objemu na vztažné podmínky dle ČSN 38 5510
relativní vlhkost plynu φ=0
chyba výpočtu včetně určení stupně kompresibility < 0,05 %
stupeň kompresibility a) dle AGA NX-19
b) pevný
VSTUPY
Vstup teploty
typ snímače Pt1000
rozsah měřených teplot -20 až +60 °C
přesnost vstupu ± 0,1 % z měřené hodnoty
vnější průměr kabelu 5 mm
délka kabelu 2,5 m
průměr sondy 5,7 mm
Vstup tlaku
přesnost vstupu ± 0,25 % z měřené hodnoty
měřící rozsah 20 až 100 % jmenovitého tlaku
způsob připojení snímač uvnitř přístroje, popř. volitelně na 2,5 m kabelu
Vstup počítadla provozního objemu
chybovost 0 %
napětí na prázdno cca 5 V
zkratový proud cca 5 μ A
vnitřní odpor cca 1 MΩ
délka impulzu ≥ 30 ms
délka prodlevy ≥ 30 ms
max. vstupní kmitočet 1 Hz
připojení dvouvodičové
kabel 2 x (0,15 až 2,5) mm², stíněný
vnější průměr kabelu 4,0 - 6,5 mm
IMPULSNÍ VÝSTUPY
počet výstupů 3
druhy výstupů - provozní objemí
- normovaný objem
- výstup chybového hlášení
galvanické oddělení výstupů 2,5 kV
max. napětí 30 V
max. proud 30 mA
impulsní výstupy - parametry (volitelně) a) skupinka impulsů, šířka impulsu 2 ms nebo 25 ms
b) jednotl. puls šířky 50 ms nebo 2 ms
- skupinka i jednotl pulsy jsou vysílány s periodou měření
chybový výstup bez chyby - rozepnuto
KOMUNIKAČNÍ ROZHRANÍ
Komunikační linka RS-232
oddělení výstupů galvanické
komunikační protokol Elgas
komunikační rychlost 9600 (1200, 2400, 4800) Bd
formát 8 bitů, 1 stop, bez parity
napájení z hostitelského portu
připojení kabelu do svorkovnice
max. délka kabelu 15 m
Rozhraní pro infračervenou hlavici (HIE-01)
rozhraní sériové komunikace IEC-1107
komunikační rychlost 9600 Bd
komunikační protokol Elgas

Doplňky a příslušenství

Standardní příslušenství

 • montážní deska
 • jímka pro teplotní snímač délky 100 mm,
 • návarek na potrubí (přímý nebo šikmý)
 • třmeny s příložkou na uchycení montážní desky na potrubí
 • obslužný SW
 • uživatelská příručka

Volitelné příslušenství

 • trojcestný kohout DN3 PN100
 • infračervená hlavice HIE-01
 • telemetrická a napájecí skříň TENAS-01

Rychlý kontakt

ELGAS, s.r.o.

Semtínská 211

Ohrazenice
533 53 Pardubice

E-mail: obchod@elgas.cz
Tel.: +420 466 414 500

Zobrazit kompletní kontakty >>


© 2020, Elgas s. r. o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑