Životní prostředí

Politika Integrovaného systému managementu kvality a environmentálního prostředí

Politika ISŘ ke stažení

Cílem společnosti ELGAS, s.r.o. je dosažení trvalého rozvoje a stability, maximální jakosti poskytovaných výrobků a služeb a snaha o minimální zátěžochranu životního prostředí. Společnost si je plně vědoma své odpovědnosti vůči obchodním partnerům, zaměstnancům i občanské společnosti, a proto přijala tuto environmentální politiku, ve které se zaměřujeme na tyto oblasti:

Komunikace

Ve společnosti uvnitř i navenek budeme podporovat otevřený dialog o otázkách a možnostech zdokonalení ochrany životního prostředí. Je bezpodmínečně nutné budovat povědomí o dopadech a vlivech všech činností jednotlivých pracovníků na životní prostředí.

Ochrana životního prostředí

Nejde jen o požadavek plnění právních předpisů a dodržování limitů, které je pro nás samozřejmostí, ale o snahu zabezpečení provozu s ohledem na eliminaci zátěže životního prostředí v oblastech vod, půdy, ovzduší a odpadu.

Ochrana zdraví

Společnost se zavazuje zajistit ochranu zdraví zaměstnanců a ochranu vnějších subjektů souvisejících s prostředím, ve kterém organizace vykonává svoji činnost.

Energetická náročnost

Při nákupu budeme upřednostňovat takové technologie, které nám pomohou omezovat spotřebu energií a jsou šetrnější k životnímu prostředí. V oblasti obalů upřednostníme likvidaci s možností dalšího využití odpadu.

Vzdělávání

Vzděláváním pracovníků na všech úrovních podniku zvyšujeme environmentální uvědomění našich zaměstnanců.

Neustálé zlepšování

Organizace se zavazuje neustále zlepšovat svůj environmentální profil při zachování a rozvíjení podnikatelských aktivit.

Odpovědnost

Společnost ELGAS, s.r.o. se zavazuje tuto politiku pravidelně přezkoumávat, jako i cíle a programy, které z ní vyplývají.


Likvidace starého zařízení

Výrobky firmy ELGAS, s.r.o. jsou navrženy a  vyrobeny z materiálů a komponentů nejvyšší kvality, které je možné dále recyklovat a opětovně použít.

Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že výrobek podléhá směrnici EU 2002/96/EC.

Odpadem je dle par. 3 každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl či povinnost se jí zbavit a  přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze zákona. Elektroodpadem je dle par. 37g elektrozařízení, které se stalo odpadem, včetně komponentů, konstrukčních dílů a spotřebních dílů, které v tom okamžiku jsou součástí zařízení.

Elektroodpadem se rozumí v podmínkách společnosti ELGAS, s.r.o. elektrické zařízení, které bylo společností dodáno zákazníkovi a které u něj přestalo plnit svou užitnou funkci.

Typy elektromateriálu rozdělené do skupin dle způsobu likvidace:

Typ zařízení hliníková skříň plastová skříň DPS,
elektromateriál
baterie Pb akumulátor

miniELCOR, midiELCOR, maxiELCOR, nanoELCOR, picoDATCOM

- ANO ANO ANO -
ELCOR-2, microELCOR-2, DATCOM-2, ELCOR-94, DATCOM ANO - ANO ANO -
příslušenství(moduly JBZ-0x, UPS, CPU, CL-1, Datcom-Kx,Sx - ANO ANO - -
DATCOM-AMR2, komunik. zař.,elektroměry - ANO ANO ANO -
DATCOM-AMR3, TENAS-01, TES-01 - ANO ANO ANO ANO
EL104, EL304 - ANO ANO - -
EL102, EL103, EL302 - ANO ANO - -

Informujte se o místním systému sběru tříděného odpadu elektronických a elektrických výrobků. Postupujte dle místních pravidel a neodkládejte takové staré výrobky do běžného komunálního odpadu. Správná likvidace starého výrobku pomůže předcházet případným nepříznivým účinkům na životní prostředí a lidské zdraví.

  • pdf Politika ISŘ Velikost: 643.35 kB, Datum poslední změny: 28.03.2017


© 2019, Elgas s. r. o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑