Útvar metrologie

Útvar metrologie zabezpečuje činnosti tří středisek, zároveň je sídlem hlavního metrologa organizace a statistika organizace.

1.0 Metrologické středisko (MS)

a)   zabezpečuje metrologický pořádek ve firmě.

b)   zkušebna: provádí zkoušení přepočítávačů ve spolupráci s notifikovanou osobou č. 1383 v rámci přezkušování typu nově vyvíjených měřidel uváděných na trh EU.

2.0 Autorizované metrologické středisko (AMS)

Společnost je Úřadem pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví autorizována jako AMS s přidělenou úřední značkou K82. Ověřování přepočítávačů množství plynu a plynoměrů zabezpečuje podle zákona o metrologii.

AMS provádí následná ověřování přepočítávačů, které jsou vlastními výrobky firmy a následná ověřování plynoměrů rychlostních.

V současné době má AMS od ČMI osvědčenou způsobilost k ověřování měřidel do roku 2019.

3.0 Středisko posuzování shody (SPS)

SPS zabezpečuje metrologickou část posuzování shody měřidel uváděných na trh EU (podle Směrnice 2014/32/EU a NV č. 120/2016 Sb.) v oboru přepočítávače množství plynu a plynoměry;

Systém jakosti pro výrobu, výstupní kontrolu a zkoušení měřidel podle modulu D je certifikován notifikovanou osobou 1383 od roku 2007.

Tento certifikát je průběžně úspěšně obhajován a od 4. ledna 2017 je platný v Revizi 9.
V současné době je firma vlastníkem Certifikátů ES přezkoušení typu pro 8 typů měřidel.

4.0 Způsobilost

a) Prostory

Laboratoře metrologických středisek jsou umístěny v budově sídla firmy a v provozovnách v Horním Jelení a Chrudimi.Teplota ovzduší v laboratoři je udržována v předepsaných mezích pomocí klimatizačního zařízení. V laboratoři jsou monitorovány referenční podmínky prostředí: teplota, atmosférický tlak, relativní vlhkost. Je udržována nízká prašnost.

b) Měřicí zařízení

Při zkoušení měřidel se v laboratořích realizují a přesně měří tyto veličiny:

přepočítávače množství plynu Tlak Teplota Čítání impulsů
realizace sada kalibrátorů tlaku termostatická lázeň, stabilita 20 mK generátor impulsů
měřicí etalon

DPI 520
PACE 6000

Pt100 + multimetr 6½ míst čítač impulsů
rozsah měření (0 až 7) MPa abs (-40 až +95) °C osm dekadických řádů
nejistota U (k=2) < 0.03 %MH 46 mK pro prosté čítání se neuvádí
plynoměry Průtok plynu Průtok plynu
realizace vývěva vývěva
měřicí etalon Venturiho dýza, sada turbínové a rotační plynoměry
rozsah měření (0.11 až 40) m3/hod (4 až 1000) m3/hod
provozovna Horní Jelení Chrudim

Současně se měří další veličiny:

Horní Jelení Atmosférický tlak Teplota Relativní vlhkost
  pouze měření pouze měření pouze měření
měřicí etalon JUMO p30 JUMO Pt100 ELAP EAS 623.2
rozsah měření (90 až 102) kPa (-25 až 70) °C (20 až 80) % r.v.
Chrudim Atmosférický tlak Teplota Relativní vlhkost
  pouze měření pouze měření pouze měření
měřicí etalon Snímače atmosférického tlaku Comet System Snímače teploty a vlhkosti Comet System (sdružené měřidlo) Snímače teploty a vlhkosti Comet System (sdružené měřidlo)
rozsah měření (80 až 110) kPa (-30 až 80) °C (0 až 100) % r.v.

Ke zkoušení při schvalování typu měřidel se používá klimatizační komora pro expozice chladem a suchým teplem v rozsahu teplot (-40 až 70)°C a realizací vlhkosti až do 100% r.v.

c) Metody

Přepočítávače množství plynu a plynoměry jsou zkoušeny podle validovaných vnitřních předpisů, které obsahují rozbor výpočtu nejistot a odpovídají zásadám stanoveným v celostátních předpisech:
0111-OOP-C032-13 (přepočítávače množství plynu),
0111-OOP-C007-09 (plynoměry membránové),
0111-OOP-C031-13 (plynoměry s otáčivými písty a rychlostní).
Při zkoušení přepočítávačů i plynoměrů se preferuje plně automatizovaný proces.

d) Pracovníci

Pracovníci AMS jsou držiteli osvědčení nebo certifikátů způsobilosti pro ověřování měřidel udělených orgány certifikovanými ČIA, a to:

  • Českým metrologickým institutem Brno, č. 3034;
  • Českou metrologickou společností, č. 3008.

e) Útvar metrologie

manažer jakosti AMS a SPS

Jan Kovář 

Tel.: +420/466 414 576
E-mail:

vedoucí MS, AMS, SPS

Zdeněk Alinče

Tel.: +420/ 466 414 559
Tel.: +420/601082929
E-mail:

technický vedoucí laboratoře

Ing. Gottvald Milan

Tel.: +420/466 414 558
E-mail:

výkonný pracovník AMS a SPS Ing. Sobotka Vladimír Tel.: +420/ 466 414 559
E-mail:

výkonný pracovník AMS a SPS

Havlíček Petr

Tel.: +420/ 466 414 558
E-mail:

výkonná pracovnice SPS

Eva Dimovová

Tel.: +420/ 466 414 557
E-mail:

výkonná pracovnice SPS

Gabriela Bucharová

Tel.: +420/ 466 414 557
E-mail:  

výkonný pracovník SPS

 František Fibich

provozovna Horní Jelení
E-mail:

vedoucí pracoviště a zástupce vedoucího AMS Radek Starý

provozovna Chrudim
Tel.: +420/ 469 623 053
E-mail:

f) Systém jakosti

V AMS resp. SPS jsou vybudovány systémy jakosti v souladu s metrologickými předpisy MP 002, resp. MP 003. Nejzávažnějšími dokumenty popisujícími systémy jakosti jsou Příručky jakosti, Laboratorní řád, Organizační řád, Metrologický řád, Řád výpočetní techniky, Schéma návaznosti měřidel.

Útvar metrologie

Útvar metrologie

Soubory ke stažení:

  • pdf Autorizace Velikost: 2.58 MB, Datum poslední změny: 08.03.2012

Rychlý kontakt

ELGAS, s.r.o.

Semtínská 211

Ohrazenice
533 53 Pardubice

E-mail: obchod@elgas.cz
Tel.: +420 466 414 500

Zobrazit kompletní kontakty >>


© 2021, Elgas s. r. o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑