Archiv produktů

Archiv produktů

Přepočítávač ELCOR-2

Přepočítávač ELCOR-2

Přepočítávač množství plynu ELCOR-2 je určen k přepočtu objemu plynu za provozních podmínek na objem za základních podmínek.
Informace o proteklém objemu plynu je snímána prostřednictvím impulsních výstupů plynoměru, teplotu a tlak plynu měří digitálními převodníky. Stupeň kompresibility plynu vypočítává přístroj podle běžných metod nebo používá konstantní hodnotu.

DATCOM-AMR1

DATCOM-AMR1

Propojení GSM/GPRS komunikátoru DATCOM-AMR1 s přepočítávačem miniELCOR zajistí jednoduché a spolehlivé řešení pro dálkový přenos a odečty dat. Díky bateriovému provozu s možností externího napájení nabízí přístroj široké využití.

DATCOM-AMR2

DATCOM-AMR2

Bateriově napájený GSM/GPRS komunikátor DATCOM-AMR2 patří do kategorie telemetrických systémů pro vzdálený přenos dat přepočítávačů množství plynu. Díky své konstrukci jej lze instalovat do prostření s nebezpečím výbuchu.

!! Výroba byla ukončena !!

DATCOM-AMR3/S

DATCOM-AMR3/S

GSM/GPRS komunikátor DATCOM-AMR3/S patří do kategorie telemetrických systémů pro vzdálený a častý přenos dat přepočítávačů množství plynu. Napájení je zajištěno z olověného akumulátoru dobíjeného solárním panelem. Díky své konstrukci jej lze instalovat do prostření s nebezpečím výbuchu v Zóně 2.

DATCOM-AMR3/E

DATCOM-AMR3/E

GSM/GPRS komunikátor DATCOM-AMR3/E patří do kategorie telemetrických systémů pro vzdálený a častý přenos dat přepočítávačů množství plynu. Je napájen síťovým napětím 230V a zálohován olověným akumulátorem. Instaluje se do prostředí mimo nebezpečí výbuchu.

miniDATCOM

miniDATCOM

Bateriový elektronický záznamník dat určený pro měření teploty a tlaku plynu s možností externího napájení. Nabízí základní telemetrické vlastnosti za příznivou cenu. Záznamník lze instalovat taktéž s GSM/GPRS komunikátorem AMR a zajistit tak telemetrický sběr dat.

midiDATCOM

midiDATCOM

Bateriový elektronický záznamník dat s integrovaným GSM/GPRS modemem a s možností externího napájení. Tato kompaktní verze záznamníku se nabízí jako ideální řešení pro zajištění telemetrického sběru dat.

maxiDATCOM

maxiDATCOM

Bateriový záznamník dat s integrovaným GSM/GPRS modemem a s možností externího napájení. Kompletní řešení pro zajištění telemetrického sběru dat. Funkce tohoto záznamníku lze libovolně rozšířit. K tomuto účelu slouží různé varianty desek rozšíření, které lze instalovat do záznamníku.

Elektronický záznamník dat DATCOM-2

Elektronický záznamník dat DATCOM-2

Je přístroj určený pro měření teploty a tlaku plynu a následný záznam časových průběhů těchto fyzikálních veličin. Přístroj může být osazen až čtyřmí, respektive šesti snímači tlaku nebo teploty.

Přepočítávač microELCOR-2

Přepočítávač microELCOR-2

Výroba byla ukončena.

microELCOR-2 je bateriový přepočítávač množství plynu s možností připojení externího síťového napájení. Provádí přepočet provozního objemu plynu na normovaný objem na základě změřeného provozního tlaku a  teploty.

Impulsní snímač IS-09

Impulsní snímač IS-09

Impulsní snímač IS-09 doplňuje plynoměr RPT3 o nízkofrekvenční bezpotenciálový výstup impulsů využívaný pro přepočítávače množství plynu.

Výroba byla ukončena v r. 2012.

miniELCOR

miniELCOR

Bateriový přepočítávač množství plynu s možností externího napájení. Nabízí základní telemetrické vlastnosti za příznivou cenu.
Přepočítávač miniELCOR lze instalovat taktéž s GSM/GPRS komunikátorem AMR a zajistit tak telemetrický sběr dat.

midiELCOR

midiELCOR

Bateriový přepočítávač množství plynu s integrovaným GSM/GPRS modemem a s možností externího napájení. Tato kompaktní verze přepočítávače se nabízí jako ideální řešení pro zajištění telemetrického sběru dat a fakturace.

maxiELCOR

maxiELCOR

Bateriový přepočítávač množství plynu s integrovaným GSM/GPRS modemem a s možností externího napájení. Kompletní řešení pro zajištění telemetrického sběru dat a fakturace. Funkce tohoto přepočítávače lze libovolně rozšířit. K tomuto účelu slouží různé varianty desek rozšíření, které lze instalovat do přepočítávače.

Elektronický záznamník dat DATCOM

Elektronický záznamník dat DATCOM

Elektronický záznamník dat (datalogger) DATCOM je bateriový přístroj určený pro měření a záznam časových průběhů fyzikálních veličin. Je napájen z vnitřní baterie s dlouhou životností a je umožněno i připojení externího zdroje.

pozn: Výroba tohoto modelu již byla ukončena.

Koncový spínač KS 06

Koncový spínač KS 06

Koncový spínač KS 06 je zařízení, které se převážně používá u  bezpečnostních rychlouzávěrů k signalizaci přerušení dodávky pracovního media způsobeného uzavřením rychlouzávěru.

Přepočítávač ELCOR-94

Přepočítávač ELCOR-94

Výroba byla ukončena.

ELCOR-94 je bateriový elektronický korektor, přepočítávající množství plynu proteklé plynoměrem na vztažné podmínky tlaku a teploty. Jedná se o pracovní měřidlo stanovené ve smyslu zákona č.505/1990 o metrologii určené pro použití v platebním styku. Pro zemní plyn vypočítává stupeň kompresibility plynu dle ČSN 38 5510. Naměřené hodnoty teploty, tlaku a  provozního objemu a vypočtené hodnoty normovaného objemu jsou ukládány do paměti přístroje.

Napájecí zdroj JBZ-01

Napájecí zdroj JBZ-01

Jiskrově bezpečný síťový napájecí zdroj JBZ-01 v provedení montáže na lištu DIN 35mm. Slouží pro externí napájení přepočítávače množství plynu ELCOR-94.

Infračervená hlavice HIE-01

Infračervená hlavice HIE-01

Výroba byla ukončena (nahrazeno HIE-03, HIE-04).

Infračervená komunikační hlavice HIE-01 je určena pro přenos dat mezi osobním počítačem a přepočítávačem objemu plynu ELCOR-94, µ-ELCOR nebo záznamníkem dat DATCOM. Je vyrobena v souladu s normou ČSN EN 61107. Hlavice se připojuje k sériovému portu RS232C počítače, z něhož je zároveň napájena. Je vyrobená pro rychlost komunikace až do 9600Bd.

Modul proudového výstupu CL-1

Modul proudového výstupu CL-1

Modul proudového výstupu CL-1 je převodník digitálního signálu na proudový výstup 4-20 mA. Lze jej připojit k přepočítávačům série xELCOR, ELCOR-2 nebo k záznamníkům dat xDATCOM.

Komunikační modul DATCOM-S1,S2

Komunikační modul DATCOM-S1,S2

Modul DATCOM-S1 zajišťuje komunikaci osobního počítače typu PC nebo modemu se záznamníky dat DATCOM a s přepočítávači množství plynu typu ELCOR-94 a µ-ELCOR.

Modul DATCOM-S2 je zjednodušenou verzí převodníku DATCOM-S1. Zajišťuje komunikaci osobního počítače typu PC nebo modemu se záznamníky dat DATCOM a s přepočítávači množství plynu typu µ-ELCOR.

Napájecí zdroj JBZ-03

Napájecí zdroj JBZ-03

Jiskrově bezpečný síťový napájecí zdroj JBZ-03 slouží pro externí napájení přepočítávače množství plynu miniELCOR a GSM/GPRS komunikátoru AMR1.

Napájecí zdroj JBZ-04

Napájecí zdroj JBZ-04

Jiskrově bezpečný síťový napájecí zdroj JBZ-04 slouží jako externí napájení přepočítávačů množství plynu s integrovaným GSM/GPRS modemem - midiELCOR či maxiELCOR.

DATCOM-RTU

DATCOM-RTU

Výroba byla ukončena.

Systém DATCOM-RTU je určen pro monitorování technologických procesů, předávání zaznamenaných dat nadřízenému systému, hlídání limitních hodnot, předávání alarmních hlášení voláním na nadřízený systém a k regulaci pomalých procesů (max. 0,5Hz). Je konstruován také pro měření signálů přicházejících z prostředí s nebezpečím výbuchu, přičemž některé jeho moduly mohou být v tomto prostředí umístěny přímo.

DATCOM-RTU - modul SIO

DATCOM-RTU - modul SIO

Modul komunikační linky SIO

Modul slouží k připojení zařízení se sériovou komunikací do systému. V  modulu lze naprogramovat konverzi z cizího protokolu na Modbus používaný interní sběrnicí. K dispozici je vyrovnávací paměť pro bufferování.

Optická hlavice HIE-03

Optická hlavice HIE-03

Infračervená optická hlavice HIE-03 slouží pro komunikaci s přepočítávači množství plynu firmy Elgas s.r.o. Hlavice je provedena v souladu s normou EN 62056-21 (bývalá IEC-1107). Připojuje se do PC do zásuvky sériového rozhraní RS-232 a je konstruována pro rychlosti do 38400 Bd.

DATCOM-RTU - modul COM

DATCOM-RTU - modul COM

Modul budičů komunikace COM

Modul je určen pro transformaci komunikačních signálů systémové sběrnice z úrovně TTL na RS-485 a naopak. Řízení směru transformace je automatické, modul sám pozná, zda má transformovat TTL na RS-485 nebo naopak.

Přepočítávač µ-ELCOR

Přepočítávač µ-ELCOR

µ-ELCOR je bateriový elektronický přepočítávač. Množství plynu měřené plynoměrem při provozních podmínkách se v přístroji přepočítává na množství plynu při vztažných podmínkách tlaku a teploty.

Jiskrově bezpečný obvod JBO-01

Jiskrově bezpečný obvod JBO-01

Jiskrově bezpečný obvod JBO-01 je určen pro transformaci vstupního napětí na jiskrově bezpečný binární výstup. Zejména je určen pro snímání přítomnosti síťového napětí nebo pro přizpůsobení jiných napěťových signálů za účelem připojení k binárním a impulsním vstupům elektronického záznamníku dat DATCOM.

Telemetrická skříň TES-01

Telemetrická skříň TES-01

Telemetrická skříň TES-01 zabezpečuje dálkovou komunikaci s  elektronickým bateriovým přepočítávačem µ-ELCOR. Skříň musí být umístěna mimo prostředí s nebezpečím výbuchu. Komunikace probíhá prostřednictvím vytáčeného spojení přes GSM modem, který je součástí skříně TES-01.

DATCOM-RTU - modul DIO-8

DATCOM-RTU - modul DIO-8

Modul digitálních vstupů a výstupů DIO-8 (DIO-8/IS)

Modul DIO-8 je určen pro vyhodnocování binárních nebo impulsních vstupních signálů a generování binárních nebo impulsních výstupních signálů. Při snímání impulsních signálů modul čítá počet pulsů a  vyhodnocuje jejich přírůstek za jednotku času (průtok, kmitočet).

Odpojovač ON-01

Odpojovač ON-01

Odpojovač ON-01 je zařízení, které je určeno k zapojení mezi stejnosměrný napájecí zdroj a napájené zařízení. Jeho úkolem je opakovaně, v několikahodinovém cyklu, provádět definované krátkodobé odpojení kladného pólu stejnosměrného napájecího napětí od napájeného zařízení...

Adaptér pro měření napětí DATCOM-V1

Adaptér pro měření napětí DATCOM-V1

Adaptér pro měření napětí DATCOM-V1 je modul určený pro připojení k  elektronickému záznamníku dat DATCOM. S jeho pomocí je možné rozšířit elektronický záznamník dat tak, aby měřil a zaznamenával časové průběhy elektrického napětí s úrovní max. ± 60Vdc.

DATCOM-RTU - modul AO-2

DATCOM-RTU - modul AO-2

Modul analogových výstupů AO-2

Modul je osazen dvěma proudovými výstupy 4-20 mA. Oba výstupy jsou galvanicky odděleny od systémové sběrnice a od sebe navzájem. Pro napájení výstupů je v modulu osazen měnič, rovněž galvanicky oddělený od výstupů a od systémové sběrnice.

Zálohovací modul DATCOM-Z1

Zálohovací modul DATCOM-Z1

Zálohovací modul DATCOM-Z1 zabezpečuje napájení komunikačních obvodů modulu DATCOM-K1 v případě výpadku sítě tak, aby i za této situace bylo možné komunikovat s koncovým zařízením, jako je např. záznamník DATCOM nebo přepočítávač ELCOR-94.

DATCOM-RTU - modul AI-7

DATCOM-RTU - modul AI-7

Modul analogových vstupů AI-7 (AI-7/A)
Dvě varianty provedení.

Ve standardní variantě AI-7 modul slouží k měření unifikovaných analogových signálů (napětí, proudu a odporu), především z převodníků jiných výrobců.

DATCOM-RTU - modul CPU

DATCOM-RTU - modul CPU

Centrální jednotka CPU

Modul CPU je hlavním prvkem celého systému, provádí sběr naměřených dat z ostatních modulů a digitálních převodníků a jejich archivaci. Komunikuje s nadřazeným systémem přes sériová rozhraní RS-232 (9-ti pólový konektor na čelním panelu) nebo RS-485 (svorkovnice na čelním panelu modulu), při komunikaci přes modul DISP využívá optické rozhraní...

DATCOM-RTU - modul UPS

DATCOM-RTU - modul UPS

Modul zálohování UPS

Modul UPS slouží k zálohování napájecího napětí pro moduly systému a  pro komunikační zařízení (modem,…). Pro napájení jiných zařízení (např. externích čidel) je zálohované napájení vyvedeno také na svorku modulu.

DATCOM-RTU - modul ISS

DATCOM-RTU - modul ISS

Modul jiskrově bezpečného zdroje ISS

Modul ISS je v systému DATCOM-RTU osazován pouze na základě požadavku zajištění nevýbušnosti, konkrétně typem ochrany „Jiskrová bezpečnost“ (EEx ia).

Komunikační modul DATCOM-K2

Komunikační modul DATCOM-K2 je určen pro přepočítávače a záznamníky firmy Elgas s.r.o. Lze jej využít jako jiskrově bezpečné komunikační rozhraní.

DATCOM-K1

DATCOM-K1

Síťově napájený komunikační modul DATCOM-K1 je určen pro přepočítávače a záznamníky firmy Elgas s.r.o. Lze jej využít jako jiskrově bezpečné komunikační rozhraní. Slouží jako převodník sériového rozhraní RS232/RS485 a jako převodník komunikačních rychlostí a protokolů.


Rychlý kontakt

ELGAS, s.r.o.

Semtínská 211

Ohrazenice
533 53 Pardubice

E-mail: obchod@elgas.cz
Tel.: +420 466 414 500

Zobrazit kompletní kontakty >>


© 2020, Elgas s. r. o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑